Vai trò của ngành sư phạm mầm non trong xã hội ( Phần 1 )

210

Vai trò của ngành sư phạm mầm non trong xã hội!

Mầm non là khâu khởi động đầu tiên trong giáo dục. Đây là bậc học nền tảng cho các giai đoạn tiếp theo. Chính vì vậy, sư phạm mầm non có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối sự phát triển toàn diện về đạo đức, tư duy và hành động của trẻ. Qua đó, ta thấy được rằng ngành sư phạm mầm non đóng một vai trò quan trọng trong xã hội, là tiền đề cơ bản cho các bậc học tiếp theo.

Vai trò của ngành sư phạm mầm non trong xã hội!
Vai trò của ngành sư phạm mầm non trong xã hội!

Mỗi cấp học, bậc học đảm nhận một vai trò riêng. Đối với sư phạm mầm non, vai trò quan trọng nhất là hình thành cho trẻ khả năng tư duy, nhân cách và đạo đức ban đầu. Mầm non chính là bậc học nền tảng, là mở đầu trong hệ thống giáo dục. Ở lứa tuổi mầm non, người giáo viên không chỉ đơn thuần là cho trẻ ăn, cho trẻ ngủ, cho trẻ chơi. Các cô giáo mầm non sẽ khéo léo lồng ghép những bài học làm người vào cho trẻ, dạy trẻ cách làm người. Nào là gọi dạ bảo vâng, nào là vâng lời người lớn, cho trẻ tham gia các hoạt động ca hát, vẽ tranh, nặn con vật theo hiểu biết và trí tưởng tượng.

Có thể nói sư phạm mầm non đóng vai trò quan trọng nhất trong giáo dục Việt Nam, bởi cái nền tảng mà không vững thì càng lên cao, càng chuyên sâu càng không hiểu vấn đề hoặc đi sai vấn đề. Vì thế, mầm non là khoảng thời gian cần thiết để hình thành cho trẻ các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các bậc học tiếp theo. Sư phạm mầm non chuẩn bị cho trẻ những hành trang cần thiết để chuẩn bị bước vào giai đoạn giáo dục phổ thông. Những hành trang đó là sự tự lập hơn, khả năng diễn đạt rõ ràng hơn, tư duy tốt hơn,… Mầm non là bước đệm quan trọng cho những bước quan trọng sau đó. Giáo dục mầm non là bước đầu tiên, hình thành cho trẻ cảm giác thích đi học, mong muốn được đi học. Chính vì thế, ngành sư phạm mầm non là bệ phóng cho trẻ sự phát triển vững chắc trong tương lai

Đánh giá